Snoeien

Snoeien kan het hele jaar door. Enkel wanneer het blad aan de boom komt of eraf valt is het beter om even te wachten. Er zijn verschillende manieren om een boom te snoeien:

  • Begeleidingssnoei
  • Onderhouds-  en  uitdunningssnoei
  • Vormsnoei

Hieronder volgt een kort overzicht van deze verschillende snoeiwijzen. U kan hiervoor altijd een beroep doen op ons deskundig en professioneel advies.

Begeleidingssnoei

Jonge bomen in een goede vorm zetten, is noodzakelijk om latere problemen te vermijden door slecht geplaatste takken en om inscheuringen te  voorkomen.

Een professioneel uitgevoerde begeleidingssnoei zorgt ervoor dat er geen grote snoeiwonden ontstaan. Dit  is belangrijk  omdat ze deze wonden de toegangspoort vormen voor allerlei bacteriën, schimmels en ziektes.

Regelmatig een deskundige begeleidingssnoei laten uitvoeren helpt om deze kwalen te voorkomen.

Onderhoudssnoei en uitdunningssnoei

Deze twee snoeivormen worden meestal samen uitgevoerd omdat ze elkaar aanvullen.
Onderhoudssnoei is  het verwijderen van dode takken, takken met hoger risico op uitbreken, probleemtakken, schuurtakken,…
Deze snoeivorm word toegepast wanneer de gewenste takvrije stamlengte bereikt is.

Uitdunningssnoei is het uitlichten van takken zodat het zonlicht weer binnen de kruin kan komen. De takbelasting word verminderd en zo voorkomen we het inscheuren of afbreken van takken.
Slapende knoppen krijgen weer licht en worden actief. Deze nieuwe bladeren en takken zorgen voor een evenwichtigere verdeling van de bladmassa.

Vormsnoei

Is het  vakkundig snoeien van vorm- of knotbomen in een bepaalde vorm. Bomen die zich lenen tot dergelijke vormsnoei zijn onder meer de leilinde, de  knotwilg en de dakplataan. 
Deze snoeivorm dient  tussen 1 à 3 jaar te worden uitgevoerd  en wordt  bij voorkeur in de winter toegepast.

Den Houthakker