Vellen van bomen

Vellen van bomen kan op drie manieren:

Vellen van bomen aan de grond

Deze techniek kan toegepast worden wanneer er voldoende ruimte is om de boom te laten omvallen zonder schade aan te richten.

Vellen van bomen al klimmend

Wanneer de boom niet in zijn geheel kan vallen, maken we gebruik van touwen en klimtechnieken. De klimmer ontmantelt de boom in kleine stukken . Deze stukken laat men ofwel gewoon op de grond vallen indien de omgeving dit toelaat. Ofwel worden de houtblokken opgevangen met touwen en naar de grond geleid.

Vellen van bomen met een hoogtewerker

Het  gebruik van een hoogtewerker is  noodzakelijk wanneer de bomen niet meer op een veilige manier beklommen kan worden of wanneer het efficiënter is. 

 

Om voldoende veiligheid te garanderen wordt voor het vellen van bomen altijd gewerkt met minstens 2 personen.

Den Houthakker