Kroonverankering

Het met dynamische touwen of kabels aan elkaar bevestigen van takken.

Waarom doen we dit?

De verankering zorgt voor ondersteuning van de zwakkere takken of stamstukken wanneer er krachten zoals bijvoorbeeld felle wind optreden. Als zelfs die kracht te groot zou zijn en de tak afbreekt, wordt hij opgevangen door het touw. Hij kan dan later op een gecontroleerde en veilige wijze verwijderd worden.

Den Houthakker